Sosiaalipäivystys

Laki kiireellisien sosiaalipalveluiden järjestämisestä astui voimaan 01.01.2007. Kuntien on taattava kaikille asukkailleen oikeus välttämättömään ja kiireelliseen sosiaalipalveluun hätä- ja kriisitapauksissa virka-ajan ulkopuolella.

Kiireellisiä sosiaalipalveja tarvitaan

  1. Lastensuojelussa, esim. jos lapsi tai nuori jää ilman huolenpitoa koska huoltaja on kykenemätön huolehtimaan lapsesta, tai jos lapsi/nuori itse aiheuttaa hätätapauksen
  2. Perhekriisien yhteydessä
  3. Äkillisen perushoivatarpeen puuttuessa
  4. Selviytymisvaikeuksien yhteydessä
  5. Kriisiavun yhteydessä
  6. Neuvonta- ja konsultaatiotilanteissa

Soita  06-325 2347 tai 112