Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on Kelan myöntämää vuodesta 2017 lähtien.

Kunta myöntää yhä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen edellyttää Kelan päätöstä perustoimeentulotuesta.
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja kyseessä on viimesijainen taloudellinen tuki. Viimesijainen taloudellinen tuki edellyttää, että hakija selvittää ettei voi saada toimeentuloa ansiotyön, yritystoiminnan tai muiden tulojen ja varojen kautta.