Perusturva

Närpiön kaupungin perusturva on asettanut tavoitteekseen: ”Toiminnan tulee olla tasapuolista, taloudellisesti kestävää, tehokasta ja ympäristöystävällistä.”

Toiminnassa panostetaan erityisesti ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen sekä kuntoutukseen. Palveluita annetaan kokonaisvaltaisen ihmiskuvan pohjalta, mikä merkitsee sitä, että kohtelu on kunnioittavaa ja empaattista, palvelut ovat helposti saatavilla ja niitä tarjotaan oikeana ajankohtana oikealla tasolla.
Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä, K5, vastaa Närpiön sosiaali- ja perusterveydenhuollosta. K5 tilaa palvelut, ja Närpiön perusturvaosasto vastaa niiden tuottamisesta, ylläpitäen toimipisteitä eri puolilla Närpiön kaupunkia.
Kaskisten kaupungille myydään joitain perusterveydenhuollon palveluja.
Hallinto ja osa sosiaalihuoltopalveluista sijaitsevat keskustassa kaupungintalolla.
Terveyskeskus sijaitsee kaupungintalon vieressä, ja lähistöllä on myös vanhainkoti sekä palvelu- ja dementiakoti.

Pirttikylässä, n. 35 km kaupungin keskustasta, on palvelukoti ja terveysasema, Ylimarkussa yhdistetty vanhainkoti/palvelukoti, palvelukoti ja terveysasema. Myös Töjbyssä ja Mosebacken koulukeskuksessa on terveysasemat.
Kotihoito (yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu) ja muut tukipalvelut toimivat koko kunnan alueella. Perusturvaosastolla on myös oma laboratorio ja röntgen, jossa on mahdollisuus röntgenkonsultaatioon.
Hammashoitoa tarjotaan koko väestölle neljään toimipisteeseen sijoittuneiden viiden hammaslääkärin johdolla.

Perusturvaosastolle kuuluu myös lapsi- ja perhetyö, jonka toimintamuotoja ovat esim. sosiaalityö, vammaispalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto.

Lasten päivähoito kuuluu nykyään sivistysosastolle.
Terveyskeskuksen sairaalassa on 31 hoitopaikkaa, tarjoamme sairaanhoitoa äkillisissä sairauksissa sekä jälkihoitoa erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille, kuntoutus- ja intervallihoitoa sekä saattohoitoa.

Vanhainkodeissa ja eri palvelukodeissa on yhteensä 247 paikkaa. Dementiakodissa on 19 paikkaa.

Perusturvaosastolla on ruokapalvelu ja keittiöt Pirttikylässä, Ylimarkussa ja keskustassa.

Vakinaista hoitohenkilökuntaa perusturvaosastolla on n. 270. Lisäksi osastolla on kanslia-, keittiö- ja siivoushenkilöstöä sekä sijaisia.

Perusturvan palvelurakennetta kehitetään enemmän avohoitoon painottuvaksi toiminnaksi.

  Perusturvalautakunta

Yksittäisiä asioita ei voi käsitellä sähköpostitse.