Olet tässä

Yhteiskunta- ja terveystiedottaja

Yhteiskunta- ja terveystiedottaja
Ensisijainen kohderyhmä: työperäiset maahanmuuttajat

Thuy Dieu Luu
Kirkkotie 2 2
62400 Närpiö

Puhelinaika: arkisin klo 9-10
06 2249511- 040 8367958  
Sähköposti: thuy.d.luu@narpes.fi
Aukiolo ma-pe klo 8.00-16.00

Palvelukielet: ruotsi, vietnam, englanti
 

Informer of society and health
Target group: work-related immigrants

Luu Dieu Thuy 
Kyrkvägen 2 
64200 Närpes 

Phone hours mainly: weekdays 9-10
06 2249511- 040 8367958  
e-mail: thuy.d.luu@narpes.fi
Opening hours: weekdays 8-16

Languages: Swedish, Vietnamese, English 
 

Nhân viên xã hội và truyền thông y tế

Lưu Diệu Thúy
Kyrkvägen 2 
64200 Närpes

Sđt : 06 2249511- 0408367958 thời gian từ 09.00-10.00
Email: thuy.d.luu@narpes.fi

Văn phòng mở cửa các ngày từ thứ hai tới thứ sáu thời gian từ 08.00 - 16.00.
Ngôn ngữ giao tiếp: tiếng Anh, tiếng Thụy Điển và tiếng Việt.