Olet tässä

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 jatkuen klo 20.00 saakka.

Närpiön äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                      Äänestyspaikat                                             Osoite

01. Pielahden äänestysalue   Pjelax skola                                               Pjelaxvägen 1

02. Böle            -”-                 Bölen nuorisoseurantalo                             Kristiinankaupungintie 578

03. Finby          - ”-                Närpes gymnasium                                     Koulukuja 9 A

04. Näsby         -”-                 Kaupungintalo                                            Kirkkotie 2

05. Kåtnäs        -”-                 Stenbackens skola                                     Pitvägen 9

06. Kalax          -”-                 Skogsdungens daghem                             Norrtåget 1

07. Nämpnäs    -”-                 Nämpnäsin nuorisoseurantalo                     Nämpnäsvägen 149

08. Norrnäs       -”-                 Västra Närpes skola                                   Norrnäsvägen 34

09. Rangsby     -”-                 Ent. Rangsby skola                                    Rangsbyntie 195

10. Töjby          -”-                 Ent. Töjby skola                                          Töjby skolväg 9

11. Yttermark   -”-                  Yttermark skola                                          Uljensvägen 2

12. Ylimarkun -”-                   Övermark skola                                          Vaasantie 1647

13. Pirttikylän   -”-                 Pörtom skola                                             Keskuskuja 2

 

Ennakkoäänestys järjestetään 26. toukokuuta – 8. kesäkuuta 2021

Ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

1) Närpiön kaupungintalo, Kirkkotie 2, 64200 NÄRPIÖ  

Keskiviikko 26.5  – perjantai 28.5                                       klo 10.00 – 18.00

Lauantai 29.5  –  sunnuntai 30.5                                        klo 10.00 – 14.00

Maanantai 31.5 – perjantai 4.6                                          klo 10.00 – 18.00

Lauantai 5.6  –  sunnuntai 6.6                                           klo 10.00 – 14.00

Maanantai 7.6 – tiistai 8.6                                                  klo 10.00 – 19.00
 

2) Ylimarkun kirjasto, Vaasantie 1599, 2. krs, 64610 YLIMARKKU

Perjantai 28.5                       klo 09.00 – 15.00

Tiistai 1.6                             klo 14.00 – 20.00

Perjantai 4.6                        klo 09.00 – 15.00

Tiistai 8.6                             klo 14.00 – 20.00
 

3) Pirttikylän kirjasto, Keskustie 13, 66270 PIRTTIKYLÄ

Keskiviikko 26.5                    klo 12.00 – 17.00

Torstai 27.5                           klo 10.00 – 15.00

Maanantai 31.5                     klo 15.00 – 20.00

Keskiviikko 2.6                     klo 12.00 – 17.00

Torstai 3.6                            klo 10.00 – 15.00

Maanantai 7.6                       klo 15.00 – 20.00

 

Äänestysauto liikennöi seuraavasti:

Keskiviikko 2.6.2021

Viitin kylätupa Österskogsvägen 142, 64720 Perälä klo 14.40 – 15.40

Pjelax skola, Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelax klo 16.00 – 17.30

Yttermark skola, Uljensvägen 2, 64220 Yttermark klo 18.00 – 19.45

Torstai 3.6.2021

Bodbacka, Bodbackvägen Hinjärven liittymän kohdalla, 64610 Ylimarkku klo 15.10 – 16.10

Frönäs, Aspbäckvägen 550, 64610 Ylimarkku klo 16.30 – 17.30

Entinen Töjby skola, Töjby skolväg 9, 66295 Töjby klo 18.10 – 19.45

Perjantai 4.6.2021

Tjärlaxin kylätupa, Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalax klo 14.45 – 15.45

Nämpnäsin nuorisoseurantalo, Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäs klo 16.05 – 17.05

Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäs klo 17.25 – 18.25

Entinen Rangsby skola, Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsby klo 18.45 – 19.45

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja asumisyksiköissä järjestetään sen mukaan, mitä kukin vaalitoimikunta päättää ja mitä ilmenee kuulutuksista ja muista ennakkoäänestyspaikan ilmoituksista. Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa: terveyskeskuksen vuodeosasto, tehostetun palveluasumisen yksiköissä Villa Rosa ja Villa Holger, Villa Alina ja Villa Efraim, Villa Göta ja Villa Åke, Alvina ja Pörtehemmet sekä palvelukodeissa Bostället ja Solgärdet.

Kotiäänestys: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Omaishoidon tuesta annetun lain mukainen omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa, ja jonka kotikunta on Närpiö, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle, Kirkkotie 2, 64200 NÄRPIÖ, puh. 06-2249111. 

Äänestäjän henkilöllisyys: Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Äänioikeutetulle jolla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa (henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vastaava kuvallinen ja virallinen asiakirja), poliisi voi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kirjeäänestys: Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille sähköisen tilauspalvelun kautta, postitse tai sähköpostitse. Kun äänioikeutettu on saanut kirjeäänestysasiakirjat ja äänestänyt, ääni palautetaan Närpiön keskusvaalilautakunnalle kirjeäänestysasiakirjojen mukana tulevassa lähetekuoressa. Lisätietoa äänestysasiakirjojen tilaamisesta: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

NÄRPIÖN KESKUSVAALILAUTAKUNTA