Olet tässä

Tiettyjen oppilaskuljetusten hankinta lukuvuodelle 2021-2022

Hankinta koskee tiettyjä avointa joukkoliikennettä täydentäviä oppilaskuljetuksia. Kyseessä on liityntäliikenne avoimeen joukkoliikenteeseen, jonka pääsuuntana on Mosebacken koulukeskus (Närpiön yläkoulu ja lukio) sekä täydentävät reitit tietyille alakouluille, joissa avoin julkinen liikenne ei vastaa kaikkia tarpeita. Tätä hankintaa ei sovelleta avoimeen joukkoliikenteeseen ("linjaliikenteen linja-autot").

Tarjoukset, jotka koskevat tiettyjä oppilaskuljetuksia lukuvuodeksi 2021-2022, koskevat tilannetta, jossa avoin joukkoliikenne ei pysty palvelemaan kylien alakouluja. Kyseeseen voi tulla myös marginaalinen liityntäliikenne pysäkeille, joilla avoimet joukkoliikenteen reitit palvelevat Närpiön yläkoulun ja lukion kyytioppilaita aamulla ja iltapäivällä. Esikoulujen ja luokkien 1–6 matkoja on keskimäärin 1–3 koulupäivää kohti, riippuen siitä, kuinka avointa joukkoliikennettä voidaan hyödyntää. Tarjouksen tekijän on tarjouksessaan ilmoitettava päivähinta, jossa ilmoitetaan päiväreittien kustannukset ja kustannusten jakautuminen eri koulujen välillä. Myös ajoreittien aikataulut ja ajoneuvon kyydissä olevien oppilaiden nimet kullakin reitillä on ilmoitettava selvästi. Pohjana ovat koulujen kuljetussuunnitelmat.

Taloudellisesti edullisin tarjous valitaan edellyttäen, että kuljetusjärjestelmä kokonaisuutena on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Pidätämme oikeuden hylätä tai hyväksyä annetut tarjoukset. Muutoksia päivähintaan voi tehdä vain, jos lukuvuonna 2021-2022 tapahtuu reitin muutos. Oppilaskuljetuksen päivähinta maksetaan vain suoritetuista kuljetuksista koulujen toiminnan ollessa käynnissä. Tarjouksen on oltava yksityiskohtainen ja jaettu kustannuksittain eri kouluihin ja opetustasoihin. Huomioithan, että tarjouksessa on ilmoitettava selvästi päivittäinen hinta arvonlisäverolla ja ilman arvonlisäveroa.

Tarjouspyynnön perusteet, tarjouspyynnön liitteet ja tiedot oppilaskuljetukseen oikeutetuista oppilaista nimineen ja osoitteineen lukuvuodelle 2021-2022 ovat saatavissa talouspäällikkö Annika Wiréniltä, Närpiön kaupunki. Oppilasluettelot oppilaskuljetukseen oikeutetuista opiskelijoista ovat luottamuksellisia ja niitä on käsiteltävä sen mukaisesti. Tarjouskilpailun voittajien kanssa allekirjoitetaan sopimukset. Tarjoukset ovat sitovia. Sivistyslautakunta ei hyväksy tarjouksen tekijän vetäytymistä tekemästään tarjouksesta jälkikäteen. Liikennöijä on vastuussa taksiliikennettä ja julkista liikennettä koskevien lakien ja määräysten tiukasta noudattamisesta. Palvelu on tarjottava ruotsin kielellä.

Tarjoukset oppilaskuljetusten päivähinnoista lukuvuodelle 2021-2022 sekä tarjouspyynnön liitteet on toimitettava viimeistään 10. toukokuuta 2021 klo 12.00 suljetuissa kirjekuorissa Närpiön kaupungille, talouspäällikkö Annika Wirén, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö. Pakollisia liitteitä ovat kopiot taksiluvista / joukkoliikenneluvista. Voittaneen tarjouksen tekijöiden on toimitettava muut tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain 1233/2006 §:n 5 mukaiset todistukset ennen sopimuksen tekemistä.

Linkki Hilmaan: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/52073/notice/71260/overview

NÄRPIÖN SIVISTYSLAUTAKUNTA