Tärkeää päiväkoteja ja kouluja koskevaa tietoa

Tietoa perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajille:

Valtioneuvosto on päättänyt pitää koulujen tilat suljettuna 13.5.2020 asti. Sama koskee koulutoimen alaisia esikouluja, joihin Närpiön kaupungin esikoulut lukeutuvat. Käyttöön otetaan etäopetus digitaalisin ratkaisuin. 

Kaikkia oppilaita kehotetaan osallistumaan etäopetukseen kotona Covid-19-tartuntojen leviämisen vähentämiseksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voivat esikoululaiset sekä 1-3-luokkalaiset osallistua lähiopetukseen koulussaan. Valtioneuvosto suosittelee kuitenkin, että lapset pidettäisiin kotona, jos se vain on mahdollista.

Varhaiskasvatus on avoinna, mutta valtioneuvosto suosittelee kuitenkin, että lapset hoidettaisiin kotona, jos se vain on mahdollista.