Asemakaavan muutos Närpiön keskustassa koskien kortteleita 123 ja 124

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen §:n 30 mukaisesti ilmoitamme, että seuraavaa asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä:

•                     Närpiön keskustan korttelit 123 ja 124

Yllä mainittua kaavaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 27.1-25.2.2020 kaupungintalolla mittaus- ja kaavoitusyksikössä sekä Närpiön kaupungin verkkosivuilla www.narpio.fi.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.2.2020 osoitteeseen Närpiön kaupunki / Mittaus- ja kaavoitusyksikkö, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö. Lisätietoja antaa Malin Haka, puh. 040-1600931, malin.haka@narpes.fi.