Olet tässä

Soveltavaa liikuntaa

Närpiön kaupunki on yksi kuudesta Sovelin Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin –hankkeeseen osallistuvasta kunnasta. Hankkeeseen osallistuvat myös Kristiinankaupunki, Kemiönsaari, Kruunupyy, Parainen ja Siuntio.

Hankkeen tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa. Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja pyritään kehittämään kuntien soveltavaa liikuntaa sekä edistämään kunnissa tapahtuvaa eri toimijoiden yhteistyötä.
Suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Määritelmä: Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Konkreettisia tavoitteita hankkeella (2018–2020) on viisi:
1) Selvittää hankekuntien lähtötilanne ja kriittisimmät kehittämiskohteet.
2) Kehittää kuntien paikallistason yhteistyötä soveltavan liikunnan toimijoiden keskuudessa.
3) Lisätä soveltavan liikunnan ryhmiä tai muita liikuntamahdollisuuksia.
4) Luoda kunnissa soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmat, joiden avulla soveltavan liikunnan kehittämistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.
5) Sitouttaa eri toimijat mukaan soveltavan työn kehittämiseen.

Hankkeen puitteissa tullaan laatimaan esite, josta löytyy Närpiössä järjestettävää soveltava liikuntaa. Liikuntaryhmien järjestäjinä ovat kaupunki sekä yhdistykset ja muut toimijat. Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvat kaikenikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt, esim. reumaatikot, sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät, diabeetikot, raskaana olevat, fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneet vanhukset, henkilöt, joiden on sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan jne. Esitteen tarkoitus on antaa vinkkejä liikuntamahdollisuuksista sekä palvella eri alueiden ammattihenkilöstöä.

Alla on ikäihmisten toimintakalenteri, jossa on listattu Närpiössä järjestettävät jumppakurssit päivä päivältä.
Tulostettava versio löytyy tämän sivun alaosasta Liitteet-kohdan alta.
Valitsemalla viikonpäivän esiin tulee luettelo kaikesta juuri sinä viikonpäivänä järjestettävästä toiminnasta. Valitsemalla toiminnan saat tarkemman kuvauksen kyseisestä toiminnasta.
Mikäli haluatte toimintanne mukaan kalenteriin, ottakaa yhteys liikuntasihteeri Ida Hautaojaan, p. 040 1600754, ida.hautaoja@narpes.fi

Aktivitetskalender - Kraft i åren

Gymträning 1 Kurskod: 830201
måndagar kl 11:45-12:45 (14.9-30.11)
Plats: MG Depån, Simhallsyggnaden, Simhallsvägen 3

Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret.Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning. Arr./Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.

 

 

 

Balansträning och avslappning    Kurskod: 830152
kl 16-17 (14.09.2020 - 30.11.2020)
Plats: Stenbackens skola, Pitvägen 9
Kursavgift 25€

Kom med på en lugn timme där vi övar balansen stående och slappnar av sittande på en stol. I balansövningarna stående finns möjlighet att hålla i stolen som stöd. När vi övar att slappna av försöker vi förbättra kroppens återhämtning, minska stress och spänningar, förbättra sömnen, stimulera aptiten, minska oro och öka vår kroppsmedvetenhet. Arr./Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik
Grupp 1

kl 13:15-14,

Grupp 2
kl 14-14:45
Kursavgift: 22€. Simavgift tillkommer.
Plats: Terapibassängen, Simhallen, Simhallsvägen 3

 

Vattengymnastik är en skonsam motionsform som lämpar sig för alla. Vi tränar till medryckande musik och du får röra på dig på ett roligt och effektivt sätt.

Gymträning grupp 4 Kurskod: 830202
Tisdagar kl 9-10 (15.9-1.12)
Gymträning grupp 5 Kurskod. 830203
Tisdag 10-11 (15.9-1.12)
Kursavgift: 43€
Plats för grupperna: MG Depån, Simhallsbyggnaden - Depån, Simhallsvägen 3.

Gymträningsgruppen är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen. Muskelstyrkan i benenär viktiga för äldre personers rörelseförmåga. Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper bevaras eller till och med förbättras.Vi börjar träningen med en gemensam uppvärmning följt av fri användning av utrustningen som finns i gymmet. Timmen avslutas med gemensam stretch. Inga förkunskaper krävs. Är man nybörjare visar ledaren de olika maskinerna och utrustning och hur man kan träna på gymmet. Arr./Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687

 

Sega gubbar Kurskod 830143
Tisdagar kl 10-11:30 (15.9-8.12)
Platser: olika
Kursavgift 28€


Kursen Sega gubbar består av sportiga aktiviteter för pigga män. Målet för kursen är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursens innehåll utgörs av utomhusaktiviteter, gymträning, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Första träffen hålls på stadshuset i föreläsningssalen. Arr.: Vuxeninstitutet

Balansträning 1 Kurskod: 830215
Tisdagar kl 9-9:45 (15.9-24.11)
Balansträning 2 Kurskod 830216
Tisdagar kl 10-10:45 (15.9-24.11)

Kursavgift: 15€
Plats: Filadelfia - Filadelfia, Claresundsvägen 8

God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktigt bl.a. för att undvika fallolyckor. Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående. Kursen passar speciellt bra för dig som känner dig lite stel, styv och vill förbättra din balans

 

Balans- och styrketräning online Kurskod 830178
Tisdagar 16:45-17:30 (22.9-1.12)
Kursavgift: 22€
Arr.:Vuxeninstitutet

I den rådande samhällssituationen kan det vara ännu svårare att få till rörelse och motion i och med att alla våra kurser och motionsgrupper är satta på paus. Vill du ändå gärna fortsätta träna och sköta om din hälsa och ditt välmående trots den utmanande situationen vi befinner oss i? Kanske är det nu viktigare än någonsin? Nu erbjuder vi pass där vi var och en tränar på varsitt håll men ändå tillsammans. 

På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga! Vi satsar på övningar för att förbättra balansen och rörligheten, samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också lite hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke/axlar. Kom gärna i mjuka kläder!

ti kl 14:15-15 i simhallens terapibassäng
Arr: Närpes Pensionärsförening.
Kontakt Christine Skogman 040 016 3558

Gymträning grupp 6 Kurskod 830205
Onsdagar kl 10-11
Gruppen endast för damer.
Kursavgift: 43€
Plats: Ladygym, Närpesvägen 26

Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret.Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning.

Vattengymnastikkurserna är skonsam och effektiv motionsform. Vattengymnastikkurserna hålls i terapibassängen där vatten temperaturen är 32 grader. I vattner har vi lättare att röra på oss och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Ramp in till simhallsbyggnaden. Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga, man utför röselserna enligt sin egna förmåga. Man bör dock vara i så pass bra skick att man kan byta om själv. Simövervakare på plats under hela passet.
 

Vattengymnastik 9 onsdagar kl 11:15-12 18.9-27.11 och 15.1-15.4 
Ledare Ann-Charlotte Backholm sjukskötare och licencerad personlig tränare.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 10 onsdagar kl 12:15-13 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Ann-Charlotte Backholm sjukskötare och licencerad personlig tränare.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 11 onsdagar kl 13:15-14 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 12 onsdagar kl 14:15-15 18.9-27.11 och 15.1-15.4 .
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 13 onsdagar kl 15:15-16 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Reumaföreningens vattengymnastik varje onsdag kl 16-16:45.
Avgift: 25€ / 25€ + simhallsavgift.
Ledare:
Anne-May Westerlund
Speciellt lämplig för personer med reuma. Är man inte medlem i reumaföreningen kan man skriva in sig som stödmedlem.
Önskar du delta i reumaföreningens vattengymnastik ta kontakt med orf. Christine Skogman  0400 163 558  christine.skogman@gmail.com

Pigga damer Kurskod: 830153
Torsdagar kl 10-11:30
Kursavgift 33€
Plats: olika platser.

Sportiga aktiviteter för pigga damer. Målet för kursen är att aktivera daglediga kvinnor och inspirera till friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar och kulturella inslag. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Första träffen hålls på stadshuset i föreläsningssalen. Arr.: Vuxeninstitutet

 

Gymträning 7 Kurskod: 830206
Torsdagar kl 10-11 (10.9-26.11)
Kursavgfit: 43€
Plats: MG Depån, Simhallsbyggnaden, Simhallsvägen 3

Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret.Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning.
 

Mamma träning
Mittistan gymmet 10 torsdagar under tiden 22.8-31.10 kl 14:15-15:15.
Pris 100€. Bokning: slotti.fi/booking/welnesfysioob/#?service=15
Ledare Joanna Åström, Moderskaps-  och bäckenbottens- fysioterapeut.
Kom iform igen efter graviditeten och förlossningen!

Yoga för seniorer Kurskod: 830170
torsdagar kl 8-9 (17.9-3.12)
Kurspris:25€

Plats: f.d. Westerbacks bilaffär - f.d. Westerbacks bilaffär
Kristinestadsvägen 22, 64230 Närpes st


Yoga för dej som vill ta det lite lugnare men ändå få yogans välgörande effekter. Passet består av stående,sittande o liggande positioner. Vid behov kan även stol användas. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av yoga. Förutom rörelser som anpassas efter din rörlighet läggs även fokus på andningen och dess betydelse för att du ska må bra och minska stressnivåer. Yogan avslutas alltid med avslappning. Arr./Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.

 

Balans- och styrketräning för seniorer Kurskod 830167
torsdagar kl 17:30-18:15 (10.9-26.11)
Kursavgift 22€. 
Sv/Fi
Plats: Västra Närpes skola - Gymnastiksalen  Norrnäsvägen 34

På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga. Vi satsar på övningar för att förbättra balansen och rörligheten samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också lite hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke/axlar. Kom gärna i mjuka kläder! Arr./Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.

 

Pilates
Grupp 1 
Kurskod 830213 
Torsdagar kl 9-9:45
Grupp 2 Kurskod 830214
Torsdagar  kl 10-10:45
Kursavgift: 22€
Plats: Söff - festsalen. Vasavägen 764, Yttermark

Pilates passar alla. Träningen är skonsamt för lederna och fokuserar på att stärka de inre mag- och ryggmusklerna samt bäckenbotten. Lämplig för seniorer. Arr./Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.

 

Vattengymnastikkurserna är skonsam och effektiv motionsform. Vattengymnastikkurserna hålls i terapibassängen där vatten temperaturen är 32 grader. I vattner har vi lättare att röra på oss och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Ramp in till simhallsbyggnaden. Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga, man utför röselserna enligt sin egna förmåga. Man bör dock vara i så pass bra skick att man kan byta om själv. Simövervakare på plats under hela passet.

 

Vattengymnastik 14 torsdagar kl 16-16:45  12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Amanda Nordström.

Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 15 torsdagar kl 16:45-17:30 12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Amanda Nordström.

Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 16 torsdagar kl 17:30-18:15  12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Emma Lipkin.

Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Balansträning grupp 3
Folkhälsanhusets samlingsrum fredagar 4.10-13.12 och 10.1-20.3 kl 9-9:45
Kursavgift 15€ / 15€.
Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Susanna Maris. Idrottsinstruktör.
Kursen riktad till seniorer.
God muskelstyrka och balans behövs i vardagen. Balansträning är viktig bl.a. för att minska risken för fallolyckor. Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående. Kurserna passar dig som känner dig stel, styv och vill förbättra din balans. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan

 

Seniorgympa grupp 1 Kurskod: 830220
Fredagar kl 10-11 (11.9-27.11)
Plats: Filadelfia - Filadelfia, Claresundsvägen 8

 

Gymträning Ragnsby
Fredagar kl 10-11 (11.9-27.11)
Kursavgift 25€
Plats: Rangsby fd skola, Rangsbyvägen 195.

Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret.Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning. 
Gymavgift tillkommer. 

Kreativ hjärngympa för seniorer
Folkhälsanhusets samlingsrum fredagar 4.10-13.12 och 10.1-20.3 kl 9-9:45
Kursavgift 15€ / 15€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.
Ledare: Susanna Maris, Idrottsinstuktör.

Lättsam kurs med syftet att stimulera hjärnaktiviteten. Varje träff har ett tema och ledd aktivitet med bl.a lättsamma koordinationsövningar för att väcka kroppen och hjärnan. Utöver det sysslar vi med kreativt målande, skrivande och ev. sjungande. Alla deltar enligt egen förmåga. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Lätt vattengymnastik 17 fredagar  kl 11-11:45   11.10-29.11.
Ledare Ann-Charlotte Backholm, l
eg. sjukskötare/Förstavårdare och lic. personlig tränare.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer.
Kursanmälan till Vuxeninstutet 040-1600687
Speciellt lämplig för personer med hjärt- och kärlsjukdom.

Vattengymnastik 18 fredagar 13.9-29.11 och 10.2-17.4 kl 13:15-14.
Ledare Ann-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer.
Kursanmälan till Vuxeninstutet 040-1600687


Vattengymnasik 1 NGF fredagar kl 15.15-16.00  16.9-13.12 & 13.1-12.4 .
LKursavgift: 25€/12ggr + simhallsavgift. Ledare Emma Lipkin.
Anmälan till Närpes gymnastikförening
040-7037016

Vattengymnastik 2 NGF fredagar kl 16:15-17  16.9-13.12 & 13.1-12.4.
Kursavgift 25€/12ggr + simhallsavgift.  Ledare Emma Lipkin. 
Anmäland till Närpes gymnastiksförening
040-7037016

Inga evenemang.
Inga evenemang.