Olet tässä

Närpiön kaupungin urheilijarahasto

Kaupungin rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Närpiön kaupungin urheilijarahastosta avustuksia valmentajien ja ohjaajien koulutusta varten viimeistään lokakuun viimeisenä päivänä, mikäli muuta ei mainita. Närpiön kaupungin liikuntasihteerille osoitettavasta hakemuksesta on käytävä ilmi koulutuksen suorittaja, koulutuksen sisältö, aiheutuneet kulut sekä kyseessä olevan ohjaajan tai valmentajan tehtävä.

Urheilijarahaston tarkoitus on tarjota Närpiön kaupungissa asuville kaupungin urheilumuotoja edustaville henkilöille mahdollisuus hakea avustusta rahaston tuotoista ohjaajan tai valmentajan koulutusta varten. Avustuksen saaminen urheilijarahaston tuotoista edellyttää, että avustuksen saaneet henkilöt koulutuksen suoritettuaan ryhtyvät työskentelemään ohjaajan ja valmentajan tehtävissä kotikuntansa (Närpiö) nuorison parissa.