Vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2002 vanhusneuvoston asettamisesta. Närpiön vanhusneuvosto on kaupungin ja kaupungissa toimivien ikäihmisten organisaatioiden välillä toimiva yhteistyöelin. Vanhusneuvosto on suoraan kaupunginhallituksen alainen. Toimintaa säätelee kaupunginhallituksen asettama ohjesääntö.

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu edistää ja kehittää yhteistyötä kaupungin ja iäkkäämmän väestön välillä. Vanhusneuvoston tulee seurata ikäihmisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa. Sen lisäksi vanhusneuvoston tulee seurata iäkkäämmälle väestölle tärkeiden kysymysten huomioimista eri lautakunnissa ja hallinnoissa ja ikäihmisten tietotaidon välittymistä mainittuihin elimiin.

Vanhusneuvostolla on seitsemän jäsentä ja sihteeri, jotka kaupunginhallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen sijainen. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Sihteerinä toimii viranhaltija.

IKÄNEUVOSTON KOKOONPANO 2019-2021

Jäsen Varajäsen
Gun Forsman, pj. Johan Pått
Sven Backlund, varapj. Maj-Len Bäckström
Kerstin Berg Sven Backman
Pia Berg Christine Skogman
Roger Nordberg Sture Häggblom
Bror Backholm Birgitta Bäcklund
Ritva Granholm Rolf Karlberg
Mikaela Liljedal, siht.