Vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2002 vanhusneuvoston asettamisesta. Närpiön vanhusneuvosto on kaupungin ja kaupungissa toimivien ikäihmisten organisaatioiden välillä toimiva yhteistyöelin. Vanhusneuvosto on suoraan kaupunginhallituksen alainen. Toimintaa säätelee kaupunginhallituksen asettama ohjesääntö.

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu edistää ja kehittää yhteistyötä kaupungin ja iäkkäämmän väestön välillä. Vanhusneuvoston tulee seurata ikäihmisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa. Sen lisäksi vanhusneuvoston tulee seurata iäkkäämmälle väestölle tärkeiden kysymysten huomioimista eri lautakunnissa ja hallinnoissa ja ikäihmisten tietotaidon välittymistä mainittuihin elimiin.

Vanhusneuvostolla on seitsemän jäsentä ja sihteeri, jotka kaupunginhallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen sijainen. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Sihteerinä toimii viranhaltija.

IKÄNEUVOSTON KOKOONPANO 2021-2023

Jäsen Varajäsen
Olsio-Tuisku Anna-Greta, pj. Sjögård Olav
Berg Pia, varapj. Mannfolk Christine
Pått Johan Uusimäki Matti
Nordberg Roger Häggblom Sture
Wilson Roy Berg Kerstin
Roos Inga Backlund Sven
Eklund-Back Eivor Norrman Monika
Mikaela Liljedal, siht.  
Smith Johanna, Kaup.hall.edustaja