Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin teknisistä palveluista ja pelastustoiminnasta. Lautakunta käsittelee asioita jotka liittyvät  rakennus-, kaavoitus-, kunnallis- ja yleistekniikkaan.
Lisäksi lautakunta käsittelee asioita jotka rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden lakisäädösten mukaan kuuluvat rakennuslautakunnalle,  sekä kaupungin palo- ja pelastustoimen asioita. Lautakunta tarjoaa mahdollisuuksien rajoissa kaupungin asukkaille palveluja tekniikkaan liittyvissä asioissa ja toimii yhteyslinkkinä erilaisiin teknisiin laitoksiin.

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkiläkohtaista varajäsentä.

  Jäsen   Varajäsen  
Puheenjohtaja Sten Johan 64550 RANGSBY Sjöström Yvonne  
Varapuheenjohtaja

Strandberg Sebastian

64250 PJELAX Kaivo-oja Emma  
 

Gjäls Göran

Heikfolk Petra

Hellman Erika

Krook Isabella

Simons Stig

Stenberg Britta

Velic´ Admira

Vikstrand Magnus

Sjöqvist Peter

64210 KALAX

66270 PIRTTIKYLÄ

64200 NÄRPIÖ

64240 BÖLE

64220 YTTERMARK

64610 YLIMARKKU

64200 NÄRPIÖ

64510 NÄMPNÄS

64510 NÄMPNÄS

Rosendahl Rainer

Stoor Thomas

Höglund Daniel

Eklund John

Smith Johanna

Franzén Kennet

Wilson Siv

Witans Siv

Svarvar Kent-Johan

 

Kaup.hall.edustaja

Högback Kenneth

66270 PIRTTIKYLÄ

   

Rakennusvalvonnan jaosto

Jaoston tehtävänä on itsenäisesti päättää ja ehdottaa asioissa rakennuslainsäädännön, maa-alue- ja muiden rakennuslautakunnalle kuuluvien lainsäädäntöjen puitteissa.
Jaostossa on seitsemän  (7) jäsentä ja seitsemän(7) henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäsenet

 

Puheenjohtaja

Kurt Harf

64200 Närpiö

Varapuheenjohtaja

Lilian Ivars

64200 Närpiö
 

Sven-Erik Björkbacka
Kennet Franzén
Victoria Vikstrand

64200 Närpiö
64610 Ylimarkku
66295 Töjby
 

 

Tietoimitusjaosto

Jaoston tehtävänä pn hoitaa tietoimitusasiat yksittäisistä teistä säädetyn lain mukaan.
Jaostoon valitaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.
Jaosto edustaa lautakuntaa ja päättää lautakunnan nimissä tietoimituksissa.
Jaosto toimii myös valitusten hallintoviranomaisena.

 

Jaoston jäsenet

 

Puheenjohtaja

Leif Rönnholm   64610 Ylimarkku
Varaapuheenjohtaja Stig Simons 64220 Yttermark
  Susanne Prinsén
Kenneth Enlund
Linda Haka
64250 Pielahti
66290 Harrström
64200 Närpiö