Olet tässä

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Omaishoidon tuesta annetun lain mukainen omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa, ja jonka kotikunta on Närpiö, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle, Kirkkotie 2, 64200 NÄRPIÖ, puh. 06-2249111.  

Kotiäänestyslomake