Olet tässä

Bầu cử hội đồng nhân dân thành phố Närpes 2021

Bỏ phíếu trước diễn ra trong giai đoạn từ ngày 26 tháng năm- ngày 8 tháng sáu năm 2021.

Tại Närpes các cử tri có thể tham gia bầu cử tại các địa điểm sau:

 

  1. Tại ủy ban nhân dân thành phố Närpes, địa chỉ Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES

 

Thứ tư 26.5 – thứ sáu 28.5                          thời gian từ 10h.00 – 18h.00

Thứ bảy 29.5 – chủ nhật 30.5                      thời gian từ 10h.00 – 14h.00

Thứ hai 31.5 – thứ sáu 4.6                          thời gian từ 10h.00 – 18h.00

Thứ bảy 5.6 – chủ nhật 6.6                         thời gian từ 10h.00 – 14h.00

Thứ hai 7.6 – thứ ba 8.6                             thời gian từ 10h.00 – 19h.00

Đại biểu hội đồng nhân dân nói tiếng việt có mặt tại ủy ban nhân dân thành phố trong thời điểm bỏ phiếu trước vào các ngày 25.05 từ 16-18 và ngày 28.05 từ 16-18.
 

  1. Tại hư viện Övermark, địa chỉ Vasavägen 1599, 64610 ÖVERMARK, tầng 2

Thứ sáu 28.5                       thời gian từ 09h.00 – 15h.00

Thứ ba 1.6                            thời gian từ 14h.00 – 20h.00

Thứ sáu 4.6                         thời gian từ 09h.00 – 15h.00

Thứ ba 8.6                            thời gian từ 14h.00 – 20h.00

 

3)  Tại thư viện Pörtom, địa chỉ Centrumvägen 13, 66270 PÖRTOM

Thứ tư 26.5                          thời gian từ 12h.00 – 17h.00

Thứ năm 27.5                       thời gian từ 10h.00 – 15h.00

Thứ hai 31.5                         thời gian từ 15h.00 – 20h.00

Thứ tư 2.6                            thời gian từ 12h.00 – 1h7.00

Thứ năm 3.6                         thời gian từ 10h.00 – 15h.00

Thứ hai 7.6                           thời gian từ 15h.00 – 20h.00

 

Bỏ phiếu trên xe buýt xếp hàng theo thứ tự trong các khung giờ sau:

Thứ tư ngày 2.6.2021

Tại khuôn viên Österskogens, địa chỉ Österskogsvägen 142, 64720 Perälä thời gian từ 14h.40 – 15h.40

Tại trường học Pjelax, địa chỉ Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelax thời gian từ 16h.00 – 17h.30

Tại trường học Yttermark, địa chỉ Uljensvägen 2, 64220 Yttermark thời gian từ 18h.00 – 19h.45

Thứ năm ngày 3.6.2021

Tại Bodbacka, Bodbackvägen tại đương nhựa hướng tới Hinjärv träsk, 64610 Övermark thời gian từ 15h.10 – 16h.10

Tại Frönäs, địa chỉ Aspbäckvägen 550, 64610 Övermark thời gian từ 16h.30 – 17h.30

Tại trường học F.d Töjby, địa chỉ Töjby skolväg 9, 66295 Töjby thời gian từ 18h.10 – 19h.45

Thứ sáu ngày 4.6.2021

Tại khuôn viên Tjärlax, địa chỉ Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalax thời gian từ14.45 – 15.45

Tại trụ sở hội thanh niên Nämpnäs, địa chỉ Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäs thời gian từ 16h.05 – 17h.05

Tại trường học Västra Närpes, địa chỉ Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäs thời gian từ17.25 – 18.25

Tại trường học F.d. Rangsby, địa chỉ  Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsby thời gian từ 18.45 – 19.45

 

Bỏ phíếu tại nhà

Dành cho những trường hợp mất khả năng di chuyển, hay chức năng di chuyển bị hạn chế không cho phép cử tri có điều kiện tham gia bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu, được phép bỏ phiếu tại nhà trong suốt thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu trước. Đăng ký bỏ phiếu tại nhà được thực hiện dưới dạng văn bản hoặc trực tiếp giao dịch qua số điện thoại 06-2249111 tới ủy ban bầu cử trung ương tại địa chỉ Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, hạn chót trước 16h.00 ngày 1 tháng sáu năm 2021.

Trong điều kiện nhất định người thân trong cùng hộ cũng có thể tham gia bỏ phiếu cùng lúc.

 

Ngày bỏ phiếu chính diễn ra vào chủ nhật ngày 13 tháng sáu năm 2021. Cuộc bầu cử bắt đầu lúc 9h.00 và kéo dài cho tới 20h.00. Các địa điểm và khu vực bỏ phiếu tại Närpes bao gồm:

 

Khu vực bỏ phiếu               Địa điểm bỏ phiếu                                     Địa chỉ

01. Khu vực Pjelax                Trường học Pjelax                                      Pjelaxvägen 1

02. Khu vực Böle                  Trụ sở hội thanh niên Böle                          Kristinestadsvägen 578

03. Khu vực Finby                 Trường cấp ba Närpes                                Skolgränden 9 A

04. Khu vực Näsby               Ủy ban nhân dân thành phố                        Kyrkvägen 2

05. Khu vực Kåtnäs              Trường học Stenbackens                            Pitvägen 9

06. Khu vực Kalax                Trường mầm non Skogsdungens                Norrtåget 1

07. Khu vực  Nämpnäs          Trụ sở hội thanh niên Nämpnäs                   Nämpnäsvägen 149

08. Khu vực Norrnäs             Trường học Västra Närpes                          Norrnäsvägen 34

09. Khu vực Rangsby           Trường học F.d. Rangsby                           Rangsbyvägen 195

10. Khu vựcTöjby                 Trường học F.d. Töjby                                Töjby skolväg 9

11. Khu vực Yttermark          Trường học Yttermark                                 Uljensvägen 2

12. Khu vực Övermark          Trường học Övermark                                Vasavägen 1647

13. Khu vực Pörtom              Trường học Pörtom                                    Centrumgränden 2

 

Vào ngày bỏ phiếu cử tri chỉ được phép bỏ phiếu tại địa điểm đã được đánh dấu trong lá phiếu thông báo về quyền bầu cử đã được gửi về nhà.