Tekniikka

Yleistekninen toiminta

Nimi

Toimi

Vastuualue

Grahn Edd

Tekninen johtaja

Osastonjohtaja
Esittellijä teknisessä lautakunnassa
Kaupungin kiinteistötoiminta

Sjöström Anna

Hankintapäällikkö

Teknisen lautakunnan sihteeri
Hankinnat, urakkasopimukset, rekisterit, 

Maris Carina

Kanslisti

Palkat, rekisterit, laskutus

Norras Carina Kanslisti Palkat, laskutus

Hall Hans

Kiinteistöinsinööri

Kaupungin kiinteistöt; kiinteistöjen korjaukset ja kunnossapito

Ellfolk Daniel Projekti-insinööri Rakennushankkeet
Grönberg Maj-Britt Ruokapalvelupäällikkö Kaupungin ruokapalvelut
Vehkoja Sonja Siivoustyönjohtaja Kaupungin siivouspalvelut