Olet tässä

Kadut ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö: Tiemestari Stig-Erik Ingves

Tulosalueen pääasiallinen toiminta:

  1. Liikenneväylien toiminta-alueeseen kuuluu katujen ja yksityisten teiden, katuvalaistuksen ja kalasatamien hoito.

  2. Pyrkiä sekä kesä- että talviaikana pitämään liikenneväylät liikenteen ja ympäristön vaatimassa kunnossa taloudelliset ja liikennetekniset seikat huomioon ottaen.

    Päällysteiden uusiminen ja teiden perusparannukset.

    Pyrkiä valtionavustusten saamiseen laajoihin yksityisten teiden perusparannuksiin.