Delgeneralplan

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoitus on yleisellä tasolla ohjata kunnan tai kunnanosan yhteiskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa erilaisia toimintoja yhteen. Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi tietyllä alueella. Tuolloin puhutaan yleensä osayleiskaavasta. Useimmiten osayleiskaavan tarkoituksena on asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisten haja-asutusalueiden rakentamisen ohjaamista koskevien periaatteiden vahvistaminen. Kunta laatii yleiskaavat, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy.

 

Voimassa olevat osayleiskaavat. Rantayleiskaava löytyy Närpiön kaupungin karttapalvelusta.

ESKILSÖ OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA (Määräykset)

NORRNÄSIN OSAYLEISKAAVA

NÄMPNÄSIN OSAYLEISKAAVA

NÄRPES ÅDAL ( Vasavägen 1:5000 )

NÄRPES ÅDAL ( Vettmossvägen 1:10000 )

NÄRPES ÅDAL ( Määräykset )

PIRTTIKYLÄN OSAYLEISKAVA

PJELAXIN OSAYLEISKAAVA

YLIMARKUN OSAYLEISKAAVA

YTTERMARKIN OSAYLEISKAAVA

 

 

 

TUULIVOIMAPUISTOT

KALAX TUULIVOIMAPUISTO

NORRSKOGENIN TUULIVOIMAPUISTO

PJELAXIN-BÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

 

STRATEEGINEN YLEISKAAVA

STRATEEGINEN YLEISKAAVA