Asemakaavat

Asemakaava laaditaan siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitus, yksittäisten alueiden/osa-alueiden rakennusoikeus, katualueen leveys ja viheralueiden sijoitus. Kaavaan voidaan myös sisällyttää yksityiskohtaisia määräyksiä mm. kattojen kaltevuudesta, materiaaleista, edellytetystä autopaikkojen määrästä sekä rakennusten ja ympäristöjen mahdollisista suojeluarvoista. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.  Kunta laatii asemakaavat, ja kaupunginvaltuusto hyväksyy ne.

 

Voimassa olevat asemakaavat ja rantayleiskaava löydät Närpiön kaupungin karttapalvelusta.

Karttapalvelu