Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Övrigt aktuellt

27.09.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
26.09.2022
Känner du en ungdom i åldern 14 - 25 år som är värd titeln årets ungdom? Någon som gjort något bra...
Byarundan
21.09.2022
Närpes stads politiska ledning anordnar diskussionsmöten med invånarna i: Yttermark, Yttermark...