Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Övrigt aktuellt

27.09.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
23.11.2022
Närpes stad begär anbud på byggnads-, ventilations-, VS-, el- och automationstekniska arbeten för...
04.11.2022
Under tiden 4.11-20.12.2022 är planutkast och MKB för Bredåsen vindkraftpark till påseende.
Mosedals idrottsområde
03.11.2022
Bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare under året kan ansökas av i...
01.11.2022
På grund av anläggningsarbeten på parkeringen öster om Mosebacke skolområde ändras trafiken på...